Papa dag is een informele benaming waarmee een vrije dag voor mannen wordt aangeduid, waarop de man de zorgen voor hun kind(eren) op zich neemt. Vaak gaat het om een vaste (vrije) dag in de week.

Papa dag is eigenlijk een voortzetting van het ouderschapsverlof en dan met name gericht op mannen. Dit om te stimuleren dat jonge vaders intensiever betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren). Bovendien kan de vrouw op deze manier weer deelnemen aan het arbeidsproces, zonder dat er gebruik hoeft worden gemaakt van kinderopvang.

Deze formulering geeft al aan dat papadag niet een situatie van gelijkwaardig ouderschap aanduid waarbij beide ouders a-priori verantwoordelijk zijn voor de zorg en het niet gaat om inleveren en ruimte scheppen.

Het inleveren van een beperkte tijd ten behoeve van de zorg voor de kinderen komt volgens onderzoek ( o.a van de Graaf en Kalmijn ten goede aan de de kans op bestendiging van de relatie tussen vaders en kinderen, ook na partnerscheiding. Zonder de juridische bescherming van gelijkwaardig ouderschap geldt dat niet voor het meer gelijkelijk verdelen van de zorgtijd.
Advertentie